artikel SCHADE magazine

Blijven we pingpongen? (SCHADE magazine)

Het aandeel whiplash in letselschadezaken en de daarmee gepaard gaande discussie neemt nauwelijks af. Dit kwam ook weer naar voren uit het onderzoek naar langlopende letselschadezaken. Ook de politiek vraagt om specifieke aandacht voor de positie van whiplashslachtoffers. Deze whiplashdiscussie leidt tot “pingpong-adviezen” tussen medisch adviseurs. Op basis van onze praktijkervaringen leveren wij graag een…