1MA interviewt in het kader van haar 10-jarig jubileum mensen uit het werkveld

Het medisch advies is een verduidelijkingsmoment dat het proces versnelt

1MA bestaat in 2022 10 jaar! In dat kader interviewen we mensen uit het werkveld om hun kennis breed te delen. Deze keer is dat Stan Teuben, senior manager Achmea Personenschade en voorzitter van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars. Werken met één gezamenlijk medisch advies sluit aan bij een minder complex en transparanter stelsel met meer regie voor de slachtoffers.