Eindrapport

De expertisearts neemt uw reactie op het conceptrapport mee bij het opstellen van het eindrapport. Uw reactie wordt hier in zijn geheel aan toegevoegd als bijlage. 1MA verzendt het eindrapport in elk geval naar de aanvrager en vaak ook rechtstreeks naar u.

Inzage-, correctie & blokkeringsrecht

U ontvangt een beveiligde e-mail die toegang geeft tot het conceptrapport. U kunt het rapport inzien, downloaden en/of printen. U heeft het recht om eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport aan te geven. Dit geldt niet voor de beschouwing, conclusies en antwoorden op vragen. Voor expertises bij letselschade geldt het blokkeringsrecht. In dat geval wordt…

Onderzoek door expertise arts van 1MA

Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en indien van toepassing een gericht lichamelijk onderzoek. Dit kan tussen de 1 à 2 uur duren. Soms is aanvullend onderzoek wenselijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een echo of röntgenfoto. Dit kan alleen met uw toestemming.

Aanvraag

1MA ontvangt (vaak van een verzekeraar, belangenbehartiger of de Rechtbank) een aanvraag voor een verzekeringsgeneeskundige expertise. Meestal bent u hier zelf ook bij betrokken geweest.