Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden. 1MA vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen. Een enkele keer gaat hierbij iets mis. U kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

  • de manier waarop u bent behandeld;
  • afspraken die niet zijn nagekomen;
  • de informatie die u hebt gekregen;

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

 

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker van 1MA om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u via dit online klachtenformulier een klacht indienen. De kwaliteitsfunctionaris neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over de kwaliteitsfunctionaris dan wordt de klacht opgepakt door de directie.

Bekijk de klachtenregeling van 1MA.

 

Niet tevreden met onze oplossing?

Vindt u dat de zaak door ons niet goed is opgelost, dan kunt u een officiële klacht indienen bij onze Geschillencommissie. U vindt de contactgegevens hieronder.

 

Stichting de Geschillencommissie

Geschillencommissie Zorg Algemeen

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070-3105310

www.degeschillencommissie.nl