ons team

null
Laurens Buisman
drs. Laurens Buisman

directie medisch adviseur RGA

Bij 1MA is Laurens, naast medisch directeur, uitvoerend actief als medisch adviseur letselschade en verzekeringsarts op het gebied van AOV.

‘Het eerlijke en volledige medisch verhaal vertellen, praten mét cliënten in plaats van over hen; het kan én gebeurt bij 1MA. Ik ben er trots op waar we nu staan en dat we met onze werkwijze de positie van slachtoffers hebben verbeterd!’

Laurens behaalde in 2000 zijn artsendiploma in Maastricht. Hij specialiseerde zich in 2008 tot verzekeringsarts en register geneeskundig adviseur. Vanaf 2009 is Laurens als zelfstandige werkzaam. Als medisch adviseur heeft hij ruime kennis en kunde opgebouwd, en als docent op het terrein van letselschade, arbeidsongeschiktheid en uiteenlopende sociale regelingen. Laurens is innovator van het concept ‘1 medisch adviseur’ bij medische adviezen en beoordelingen bij letselschade en arbeidsongeschiktheid.

BIG: 29053957201
ljrm.buisman@team1ma.nl

 

clicking images 0104 kristel seinhorst
drs. Kristel Seinhorst

directie operationeel manager

Binnen 1MA is Kristel naast algemeen directeur, uitvoerend actief als operational manager, waarbij zij ook de rol vervult van kwaliteitsfunctionaris en privacycoördinator.

‘Cliënten een eerlijk en transparant medisch traject bieden; het voelt elke dag weer goed om hiervoor te gaan! Mijn persoonlijke drijfveren zijn efficiëntie en resultaatgerichtheid met oog voor de omgeving; dit zie je ook terug in de bedrijfsvoering bij 1MA.’

Kristel rondde in 1998 haar studie Gezondheidswetenschappen af in Maastricht. Zij specialiseerde zich gaandeweg tot projectmanager en strategisch beleidsadviseur. Vanaf 2012 is Kristel volledig als zelfstandige werkzaam. Ze heeft ruime kennis en kunde opgebouwd als senior projectmanager met verantwoordelijkheden voor regio overstijgende projecten en samenwerkingsverbanden.

k.seinhorst@team1ma.nl

 

Kim de Reus is operationeel manager bij 1MA
Kim de Reus

operationeel manager

Kim is sinds 1 maart 2023 operationeel manager letsel bij 1MA. Zij zorgt ervoor dat ons letsel- en expertiseteam zo optimaal mogelijk kan functioneren. Kim is onze logistieke spil die opdrachten en behoeftes van het team vertaalt naar activiteiten, werkprocessen en planningen. Zij is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en bewaakt de uitvoering van wet- en regelgeving zoals AVG en Wkkgz.

Ik onderschrijf de kernwaarden van 1MA. Door middel van de juiste planning en procedures creëer ik de omgeving die het team nodig heeft om efficiënt en mensgericht te kunnen werken.

Kim rondde in 2001 haar studie af aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en ontwikkelde zich in twintig jaar tijd tot een ervaren project manager binnen de life sciences industrie. Haar focus ligt daarbij op het faciliteren van groei en verbeteren van kwaliteit.

k.dereus@team1ma.nl

Medisch adviseur en verzekeringsarts RGA Paul Draaijer bij 1MA
drs. Paul Draaijer

verzekeringsarts RGA medisch adviseur

Vanaf januari 2019 is Paul werkzaam bij 1MA als verzekeringsarts, expert en medisch adviseur op het gebied van AOV en letselschade.

‘Deskundige, volledige en eerlijke medische advisering, begeleiding en beoordeling. Daar zet ik me binnen 1MA voor in.’

Paul behaalde in 1996 zijn artsendiploma in Nijmegen en deed daarna werkervaring op bij de GGD Brabant Noordoost en op een spoedeisende hulp. Paul werkte tot en met 2001 als huisarts (in opleiding), waarna hij vanaf 2002 koos voor het vak van verzekeringsarts en bij het UWV werkte. Sinds 2008 heeft Paul ruime kennis en ervaring opgedaan als medisch adviseur letselschade. In deze periode heeft hij ook de opleiding tot Register Geneeskundig Adviseur afgerond. Paul is sinds 2014 werkzaam bij 1MA en sinds 2019 fulltime op diverse deelgebieden.

BIG: 19046623701
secretariaat@team1ma.nl

Deha Erdogan is expertisearts AO bij 1MA
dr. Deha Erdogan

verzekeringsarts

Deha is vanaf medio 2017 actief bij 1MA en treedt op als verzekeringsarts op het gebied van AOV.

‘Wat mij binnen 1MA aanspreekt is het eerlijke medisch verhaal. Ik wil bij een verzekeringsgeneeskundige expertise dat cliënten zich gehoord voelen. Een transparante medische beoordeling en re-integratiebegeleiding, daar zet ik me voor in.’

Deha behaalde in 2007 zijn artsendiploma in Amsterdam. Hij heeft tot 2012 als chirurg en radioloog (in opleiding) gewerkt. Tijdens zijn opleiding tot verzekeringsarts was Deha bij het UWV werkzaam. In juli 2015 is hij geregistreerd als verzekeringsarts en daarna werkte hij als zelfstandige en als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep. Sinds juli 2017 is Deha volledig zelfstandige verzekeringsarts en medisch adviseur. Deha is jarenlang actief geweest als bestuurslid in het ANIOS Netwerk UWV en bij de NVVG. Deha heeft ruime ervaring en kennis op het terrein van letselschade, medische aansprakelijkheid en bezwaarzaken voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Benieuwd wat hij als expertisearts AO precies doet? Lees onze blog over Deha’s werk bij 1MA

BIG: 29063867701
secretariaat@team1ma.nl

clicking images EE4C6731 waheeda joemai profielfoto website sociale media
drs. Waheeda Joemai

verzekeringsarts medisch adviseur

Waheeda is sinds de zomer van 2018 als verzekeringsarts werkzaam bij 1MA.

‘Verzekeringsgeneeskunde in de volle breedte. Met altijd oog voor mijn cliënten. Dat vind ik belangrijk in mijn werk bij 1MA’

Waheeda behaalde in 2010 haar artsendiploma aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens heeft heeft ze zeven jaar bij het UWV gewerkt. Na haar registratie te hebben behaald als verzekeringsarts, maakte Waheeda de overstap naar de private verzekeringsgeneeskunde. Op dit moment werkt ze ook als verzekeringsarts bij een arbodienst. Daarnaast is Waheeda bestuurslid van de Jonge Orde van Verzekeringsartsen: Jong-VA. Haar ruime ervaring en kennis op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komen binnen 1MAr zeker van pas.

 

BIG: 89913720501
secretariaat@team1ma.nl

Vivien van der Linden
drs. Vivien van der Linden

verzekeringsarts medisch adviseur

Vivien is sinds mei 2020 als verzekeringsarts en medisch adviseur werkzaam bij 1MA op de gebieden letselschade en verzekeringsgeneeskundige expertises.

In 2014 behaalde Vivien haar artsendiploma aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft vervolgens bij het UWV in Amsterdam gewerkt. Tijdens haar vervolgopleiding tot verzekeringsarts bij SGBO aan de Radboud University in Nijmegen, werkte Vivien bij het UWV in ’s-Hertogenbosch. Vivien heeft veel affiniteit met onderwijs en opleiden. Zo deed ze tijdens haar opleiding onderzoek naar het opleidingsklimaat van de praktijkopleiding tot verzekeringsarts. Tevens was ze voorzitter van het A(N)IOS-overleg. Ook heeft ze gedetacheerd gewerkt bij de SGBO aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Als verzekeringsarts heeft Vivien ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid (Ziektewet en WIA).

BIG: 19917931401
secretariaat@team1ma.nl

Gonda Sprenkels
drs. Gonda Sprenkels

verzekeringsarts medisch adviseur

Sinds 1 juni 2020 is Gonda als verzekeringsarts werkzaam bij 1MA.

Een verzekeringsgeneeskundige beoordeling is een belangrijk moment voor een betrokkene. Voldoende tijd nemen om alle aspecten van de medische situatie te kunnen bespreken vind ik belangrijk. Gezien mijn brede en lange ervaring kan ik cliënten op een complete en zorgvuldige manier ondersteunen met een helder advies waarmee alle partijen verder kunnen.

In 1996 behaalde Gonda haar artsendiploma aan de Universiteit Maastricht. Zij werkte vervolgens als arts-assistent interne geneeskunde en als arts-assistent psychiatrie (in opleiding). Dat was in een groot ziekenhuis en bij diverse GGZ instellingen in de regio Rotterdam/Dordrecht. Vanaf eind 2000 was ze werkzaam bij het UWV. Hier behaalde Gonda in 2007 haar registratie als verzekeringsarts. Gonda heeft ruime ervaring en kennis opgedaan bij het UWV. Vanaf 2016 was zij werkzaam als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep.

BIG: 69046432501
secretariaat@team1ma.nl

clicking images 0018 marloes de vries profielfoto 150 LR 500x500 1
drs. Marloes de Vries

verzekeringsarts medisch adviseur

Vanaf januari 2022 is Marloes de Vries werkzaam bij 1MA als verzekeringsarts.

‘Als verzekeringsarts kan ik mijn expertise en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid en bezwaar- en beroepszaken goed inzetten.’

Marloes behaalde in 2013 haar artsendiploma aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar opleiding tot verzekeringsarts was zij werkzaam bij UWV. Sinds september 2019 is zij geregistreerd verzekeringsarts, waarna zij werkte als verzekeringsarts Bezwaar en Beroep bij UWV. Marloes is namens de NVVG betrokken geweest bij het opstellen van de Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast werkt zij als docent bij de NSPOH, waar zij les geeft over de praktijk van de verschillende sociale zekerheidswetten.

Sinds oktober 2021 is zij zelfstandig verzekeringsarts. Zij heeft ruime kennis en kunde op het gebied van bezwaar- en beroepszaken en arbeidsongeschiktheid.

BIG: 49916751401
secretariaat@team1ma.nl

Wanda van der Vloedt is verzekeringsarts bij 1MA en voert expertises uit
drs. Wanda van der Vloedt

verzekeringsarts

Wanda werkt vanaf juni 2023 als verzekeringsarts binnen het team Expertise van 1MA. Zij is opgeleid als gynaecoloog en specialiseerde zich later in verzekeringsgeneeskunde. Met haar kennis en ervaring kan ze in de volle breedte van het vak verzekeringsgeneeskundige expertises uitvoeren.

‘Ik wil mijn vak goed doen en dat kan bij 1MA. Belangrijk daarbij is het vormen van een objectief oordeel en de mensgerichte aanpak van 1MA. Daardoor krijg ik voldoende tijd om de medische situatie met de cliënt te bespreken. 1MA faciliteert ook dat ik mijn vakkennis continu actualiseer en blijf ontwikkelen, net als mijn collega’s.’

Na afronding van haar studie geneeskunde in 1998, koos Wanda voor de specialisatie Obstetrie & Gynaecologie. Tot haar verhuizing naar San Diego in 2009, werkte zij als gynaecoloog in het noorden van het land. Weer terug in Nederland, startte Wanda in 2015 haar specialisatie tot verzekeringsarts bij het UWV. Zij staat voor kwaliteit en houdt van haar vak. Binnen 1MA ontwikkelt zij zich verder op alle aspecten van het verzekeringsgeneeskundige vakgebied. Daarnaast volgt zij ons interne opleidingsprogramma tot medisch adviseur letsel.

BIG: 59048484001
secretariaat@team1ma.nl

drs. Gijs van Meijel

medisch adviseur

Sinds mei 2023 werkt Gijs als medisch adviseur binnen het team letsel van 1MA. Hij is opgeleid als anesthesioloog, maar werkte voor zijn start bij 1MA bijna vijf jaar als medisch adviseur bij een verzekeraar.

‘Bij 1MA spreek ik altijd met de cliënt zelf. Dat vind ik belangrijk om een completer beeld van iemands medische situatie te krijgen. Als arts ontwikkel ik mij ook graag verder binnen de verzekeringsgeneeskunde. Ik ben blij dat dit binnen 1MA kan.’

Gijs rondde zijn studie geneeskunde af in 2001. Na afronding van de specialisatie Anesthesie, werkte hij meerdere jaren in ziekenhuizen als anesthesioloog. In 2017 koos hij voor de functie aspirant verzekeringsarts bij UWV en deed hij enige tijd ervaring op als letselschadeadviseur. Sinds 2018 werkte Gijs als medisch adviseur bij een verzekeraar en deed veel medische beoordelingen bij arbeidsongeschiktheidszaken. Hij is leergierig en houdt van aanpakken. Binnen 1MA ontwikkelt hij zich ook op alle aspecten van het verzekeringsgeneeskundige vakgebied.

BIG: 19055378401
secretariaat@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images 0088 gerardine van strien profielfoto website 1MA
drs. Gerardine van Strien

medisch adviseur

Sinds 2016 is Gerardine betrokken bij 1MA en treedt ze op als partijneutraal medisch adviseur letselschade.

‘Ik vind het fijn dat ik als medisch adviseur bij 1MA direct contact heb met een slachtoffer. Ik kan uitleg geven en vragen van slachtoffers beantwoorden.’

BIG: 19042025501
secretariaat@team1ma.nl

Nina van de Steeg is medisch adviseur bij 1MA
drs. Nina van de Steeg

medisch adviseur

Vanaf 1 februari 2022 werkt Nina bij 1MA als medisch adviseur op het gebied van letselschade.

‘Ik neem al mijn kennis en ervaring mee naar 1MA. Op de spoedeisende hulp beoordeelde ik veel letsels. Als huisarts heb ik ervaren hoe belangrijk betrokkenheid en duidelijk communiceren voor patiënten is.’

Nina behaalde in 2010 haar artsendiploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij werkte daarna als arts-assistent (niet in opleiding) op de spoedeisende hulp en interne geneeskunde. Vervolgens startte ze als huisarts in opleiding. Na het behalen van haar huisartsregistratie in 2015, werkte ze bijna 5 jaar als waarnemend huisarts.

Sinds 2018 werkt Nina als medisch adviseur in de letselschade. Tijdens haar werk bij een rechtsbijstandsverzekeraar gaf zij ook wel eens lessen aan juristen. Van haar affiniteit met onderwijs maken we graag gebruik binnen 1MA.

BIG: 19913278601
secretariaat@team1ma.nl

Elmar van den Bogert is orthopedisch consulent bij 1MA
Dr. Elmar van den Bogert

orthopedisch consulent

Sinds 1 januari 2021 werkt Elmar bij 1MA als orthopedisch consulent. Daarnaast werkt hij sinds 2010 fulltime als orthopedisch chirurg in het Zuyderland Medisch Centrum.

Als orthopedisch chirurg weet hij alles van de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden in ons steun- en bewegingsapparaat. Voor 1MA onderzoekt Elmar onze cliënten met orthopedisch letsel. Dat doet hij op één van de onderzoekslocaties van 1MA. Dankzij dit orthopedisch onderzoek kan onze medisch adviseur de betrokken partijen goed informeren. Zo kan – op een voor de cliënt prettige manier – weer een stap vooruit gezet worden in het letselschadetraject.

‘Het geeft me veel voldoening om mijn jarenlange ervaring te gebruiken om objectief en onafhankelijk orthopedische letsels te beoordelen.’

Elmar is een Belgische orthopeed met veel ervaring. Hij studeerde in 1985 af aan de KU Leuven als Doctor of Medicine (M.D.), Algemene geneeskunde. Daarna specialiseerde hij zich in orthopedie.

BIG: 09043173201
secretariaat@team1ma.nl

Umnya al Moukhaibar is onafhankelijk tandheelkundig adviseur bij 1MA in Rosmalen
drs. Umnya al Moukhaibar

tandarts tandheelkundig adviseur

Sinds 2022 is Umnya al Moukhaibar betrokken bij 1MA als partijneutraal tandheelkundig adviseur bij letselzaken en verzekeringsgeneeskundige expertise.

‘Ik vind het belangrijk dat de mens centraal staat. Als tandarts heb ik mijn communicatieve en empathische eigenschappen sterk ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn cruciaal als onafhankelijk medisch adviseur bij 1MA. Ik vind een onafhankelijk advies het rechtvaardigst. Daarom ben ik erg enthousiast over de diensten van 1MA.’

Umnya behaalde in 2020 haar diploma tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien werkt zij als algemene tandarts in diverse praktijken in de regio Zuid-Holland. Naast haar baan als tandarts volgt zij cursussen om haar kennis van tandheelkunde up-to-date te houden en nieuwe ontwikkelingen toe te kunnen passen. Tijdens de laatste twee jaar van haar studie werkte zij als tandarts in opleiding. Ook assisteerde zij tijdens haar studie tandartsen en tandartsspecialisten in verschillende praktijken. Zij was onder andere werkzaam als tandheelkundig medewerker en paropreventief assistent. Ook deze kennis en praktijkervaring kan zij goed gebruiken bij de beoordeling van orale letsels en bij expertise-onderzoeken.

BIG: 09929173702
secretariaat@team1ma.nl

Joyce de Man
Joyce Dautzenberg

medisch secretaresse

Joyce is vanaf 1 juli 2020 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse.

Joyce heeft na jaren werkzaam te zijn geweest in de detailhandel de switch gemaakt naar de gezondheidszorg. Ze heeft in 2010 haar opleiding tot secretaresse en medisch secretaresse afgerond. Daarna heeft Joyce jaren gewerkt als medisch secretaresse in het ziekenhuis en vervolgens als directiesecretaresse bij een geneesmiddelenonderzoekscentrum. Een dienstverlenende, ondersteunende rol is haar zeer toevertrouwd, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

j.dautzenberg@team1ma.nl

Monique Fliervoet
Monique Fliervoet

medisch secretaresse

Monique is sinds januari 2019 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse.

‘Ik werk voor het eerst bij een medisch adviesbureau. Ik kan me niet voorstellen dat trajecten anders lopen dan hoe het hier bij 1MA gaat. Het is mooi dat we een eerlijk verhaal kunnen vertellen.’

Monique is een ervaren allround medewerker. Na haar opleiding als directiesecretaresse heeft ze bij verschillende bedrijven gewerkt. In 2013 volgde ze de opleiding personeelsadministratie en daarna deed ze diverse cursussen op financieel gebied en projectmatig werken. Monique werkte als medewerker P&O bij Achmea en vervolgens als medewerker hypotheekadvies en bemiddeling en als medewerker klantenservice hypotheken bij Achmea Bank. Bij Monique staat het service verlenen aan klanten altijd centraal. Haar achtergrond en sociale karakter passen helemaal in haar werk bij 1MA.

m.fliervoet@team1ma.nl

Rianne van Heesch
Rianne van Heesch-Kolsteren

medisch secretaresse

Rianne maakt sinds september 2020 onderdeel uit van 1MA als medisch secretaresse.

Rianne is na haar mavo-opleiding aan de slag gegaan bij Interpolis/Achmea. Daar was ze o.a. (letselschade)behandelaar en administratief medewerker. Ze had als letselschadebehandelaar telefonisch contact met cliënten en hun belangenbehartigers en zorgde voor de financiële en administratieve verwerking. Ook heeft Rianne op een notariskantoor gewerkt als receptioniste en telefoniste. Rianne heeft diverse opleidingen gedaan op het gebied van verzekeringen en letselschade. Ze heeft een flink inlevend vermogen en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

r.vanheesch@team1ma.nl

clicking images 0001 nicoline hendriks profielfoto web
Nicoline Hendriks

medisch secretaresse

Nicoline maakt sinds januari 2016 deel uit van ons team in de functie van medisch secretaresse.

‘Ik probeer een luisterend oor te zijn voor slachtoffers en streef naar een goede behandeling en voortgang van de letselschadezaak. Een goede samenwerking met de belangenbehartiger en de verzekeraar is daarbij erg belangrijk.’

Nicoline behaalde in 1992 haar HEAO diploma met specialisatie Bank- en Verzekeringswezen. Hierna was zij onder meer werkzaam als commercieel medewerker en senior accountmanager schadeverzekeringen (voor particulieren, MKB en grote bedrijven) bij een tweetal (volmacht) assurantiekantoren. Ook heeft zij voor een expertisebureau gewerkt alwaar zij zich bezighield met het uitwerken van arbeidsdeskundige rapporten en medische adviezen.

n.hendriks@team1ma.nl

Monique van Iersel-Pijnappels
Monique van Iersel-Pijnappels

medisch secretaresse

Monique is sinds augustus 2019 onderdeel van ons team als medisch secretaresse

“Ik vind het belangrijk dat slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen, en dat er dus mét in plaats van over hen gesproken wordt. Voor alle partijen is het fijn als het medisch traject snel en neutraal verloopt.”

In 1993 heeft Monique haar opleiding tot doktersassistente afgerond en is zij begonnen als assistente kaakchirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na een kort uitstapje naar Defensie, waar zij bij de gezondheidsdienst als tandartsassistente werkte, keerde ze terug als assistente kaakchirurgie bij het JBZ. Monique heeft daar ook een website opgestart en protocollenbeheer gedaan. Monique’s medische ervaring past helemaal in haar werk bij 1MA.

m.vaniersel-pijnappels@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images E4C0231 Yolanda profielfoto sociale media
Yolanda van Laarhoven

medisch secretaresse

Yolanda is sinds september 2017 werkzaam als medisch secretaresse binnen 1MA.

‘De unieke en toegankelijke werkwijze van 1MA, waarbij het slachtoffer méér is dan een schadenummer alleen, geeft mij veel voldoening!’

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de modebranche, slaagde Yolanda in 1994 voor haar secretaresseopleiding. Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor. Vervolgens is Yolanda 9 jaar werkzaam geweest als administratief medewerkster en typiste bij een medisch adviesbureau te ‘s-Hertogenbosch. Zowel haar secretariële als haar administratieve ervaring komen zeker van pas in haar werk bij 1MA.

y.vanlaarhoven@team1ma.nl

Corrine Heijkant 1Medisch Adviseur
Corrine van der Pas

medisch secretaresse

Corrine is sinds januari 2019 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse.

Binnen ons team heeft iedereen zijn of haar eigen kracht. Het is mooi om te zien hoe dat elkaar versterkt. Samen werken we voor onze cliënten.’

Corrine heeft een administratieve opleiding gedaan met als richting secretarieel. Ze heeft ervaring als (juridisch) secretaresse, telefoniste, receptioniste en managementassistente. Corrine werkte enkele jaren bij een advocatenkantoor. Maar de afgelopen jaren was ze als secretaresse werkzaam bij een medisch adviesbureau. Werkzaamheden als het maken van afspraken, het beheren en behandelen van dossiers, het telefonisch contact met cliënten en het uitwerken van medische adviezen zijn voor Corrine dus bekend terrein. Corrine is dienstverlenend en biedt graag een luisterend oor.

c.vanderpas@team1ma.nl

IMG 0078 karin van der steen LR 600x600 versie 2
Karin van der Steen

medisch secretaresse

Karin werkt sinds mei 2020 als medisch secretaresse bij 1MA.

‘Bij mij staat de mens centraal. Ik word dan ook altijd door mijn omgeving ‘mensen-mens’ genoemd. Ik hecht veel waarde aan luisteren, rechtvaardigheid en transparantie. Dat past mooi bij de kernwaarden van 1MA’

Karin haalde in 2001 haar diploma hbo Communicatie. Ze werkte twee jaar als junior communicatieadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en deed daar o.a. ervaring op met voorlichting geven aan burgers en de coördinatie en productie van verschillende communicatiemiddelen. In 2003 maakte zij de overstap naar een uitgeverij waar zij eindredacteur werd van een lifestylemagazine voor mensen met diabetes. Daar kon zij haar passie voor coördineren, plannen en schrijven combineren met medische onderwerpen, waar haar interesse altijd al naar uit ging. In 2014 werd zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Haar kernwaarden komen, samen met haar ervaring, prima van pas in haar functie bij 1MA.

k.vandersteen@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images 0105 anita van verseveld profielfoto website 1MA
Anita van Verseveld

medisch secretaresse

Anita is sinds januari 2017 werkzaam als medisch secretaresse binnen 1MA.

‘Ik probeer me altijd te verplaatsen in een slachtoffer. Daarbij staan eerlijkheid en transparantie centraal.’

Anita heeft in 1989 de CLATS opleiding afgerond. Na in 1992 de secretaresse-opleiding te hebben doorlopen werd al snel duidelijk dat secretariële werkzaamheden haar op het lijf geschreven zijn. Anita was o.a. werkzaam als medewerker loonadministratie/ personeelsadministratie. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd als secretaresse op het gebied van letselschade.

a.vanverseveld@team1ma.nl

clicking images E4C0531 winni van zandbeek profielfoto 500x500 nieuw
Winni van Zandbeek

medisch secretaresse

Winni maakt sinds maart 2018 deel uit van ons team in de functie van medisch secretaresse.

‘Ik vind het belangrijk dat er in een ingrijpende, stressvolle situatie een partijneutraal, toegankelijk en eerlijk advies wordt gegeven. Dat geeft rust en duidelijkheid. Dat ik daaraan een stukje kan bijdragen geeft mij een goed gevoel.’

In 1995 behaalde Winni haar diploma directiesecretaresse/management assistent. Ze was werkzaam als secretaresse binnen een accountantskantoor en vervolgens bij een advocatenkantoor. Winni heeft een cursus medische terminologie gedaan en is bezig met een cursus voor doktersassistente. Ze is accuraat en gaat graag met mensen om. Haar ervaring binnen de advocatuur, samen met haar medische interesse én haar sociale karakter komen zeker van pas binnen 1MA.

w.vanzandbeek@team1ma.nl

Suzanne Zwikker, medisch secretaresse bij 1MA
Susanne Zwikker

medisch secretaresse

Susanne is sinds oktober 2019 werkzaam als medisch secretaresse bij 1MA.

In 1998 rondde Susanne haar studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit af. Hierna was ze werkzaam op het gebied van interne communicatie in het onderwijs en bij de overheid: als adviseur bij projecten en als eindredacteur van onder andere jaarverslagen. Communicatie, organisatie en dienstverlening vormen sindsdien de rode draad binnen de taken die zij oppakt. Haar ervaring met communicatie en betrokkenheid bij mensen komen zeker van pas binnen 1MA.

s.zwikker@team1ma.nl

clicking images 0038 carine van ooijen profielfoto 150 Lr 600x600 a
Carina van Ooijen

medisch secretaresse

Carina is sinds juli 2022 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse. Zij is medisch goed onderlegd en zorgzaam, zij helpt cliënten graag.

‘Cliënten goed informeren en begeleiden is belangrijk voor mijn werk als medisch secretaresse bij 1MA. Maar ook administratieve zaken regelen doe ik altijd met gevoel. Zorgen doe ik vanuit mijn hart.’

Carina werkte van 2000-2009 als verzorgende. Zij begeleidde cliënten bij hun dagelijks leven en trad op als eerste contactpersoon voor alle betrokken instanties. Na haar opleiding voor doktersassistente werkte zij vanaf 2009 bij diverse huisartsenpraktijken en poliklinieken. Met plezier actualiseerde zij haar kennis met nascholingen op haar vakgebied. Waardevolle kennis en ervaring voor haar werk als medisch secretaresse bij 1MA.

c.vanooijen@team1ma.nl

Marian van de Laar is medisch secretaresse bij 1MA
Marian van de Laar

medisch secretaresse

Marian werkt sinds april 2023 als medisch secretaresse voor het letselteam van 1MA.

‘Ik houd van mensen ondersteunen en ik houd ervan om mijn taken goed te plannen en te organiseren. Door alles efficiënt te regelen, draag ik bij aan een soepel verlopend traject.
De kernwaarden van 1MA spreken mij erg aan. Het menselijke karakter, de objectieve en partijneutrale medische trajecten én de transparantie, al deze waarden voeden mijn gevoel voor rechtvaardigheid.’

Marian vervulde 25 jaar lang administratieve functies in het bedrijfsleven. De laatste jaren was zij ook het aanspreekpunt voor collega’s en had zij adviserende taken. In 2020 koos zij bewust voor een baan waarin zij veel met mensen te maken had. Zij ging werken als medisch secretaresse bij een medisch adviesbureau, aan de verzekeraarskant. Daar leerde Marian de letselschadebranche kennen en het werken met medische dossiers. Bij 1MA kan zij het werken met mensen en haar administratieve ervaring heel goed combineren. Marian is een betrokken persoon met inlevingsvermogen én zij is integer en accuraat. Belangrijke eigenschappen voor haar werk bij 1MA.

m.vandelaar@team1ma.nl

 

Brigitte van Baardwijk is medisch secretaresse bij 1MA
Brigitte van Baardwijk

medisch secretaresse

Brigitte werkt sinds mei 2023 als medisch secretaresse voor het expertiseteam van 1MA.

‘Ik vind het belangrijk dat elke cliënt zich gehoord voelt en met respect behandeld wordt. Bij 1MA staat de mens achter het dossier altijd centraal en kan ik bijdragen aan een zo eerlijk en transparant mogelijk traject voor alle partijen.’

Brigitte rondde in 1990 de secretaresseopleiding af en vervulde daarna diverse functies in zowel de commerciële sector als zorgsector. Zij heeft veel ervaring met klantcontacten, in combinatie met (medische) administratieve processen en werkzaamheden. Ze probeert zich altijd zo goed mogelijk in te leven in de ander en voelt zich thuis bij onze servicegerichte werkwijze.

b.vanbaardwijk@team1ma.nl

clicking images EE4C5014 miriam bommer profielfoto sociale media
Miriam Bommer

staffunctionaris procesverbetering

Miriam is vanaf 1 september 2018 werkzaam bij 1MA als staffunctionaris procesverbetering.

‘Ik hou ervan om structuur aan te brengen en te organiseren. Processen efficiënter en slimmer inrichten. Klantgerichtheid, het leveren van excellente service en communicatie met klanten staan hierbij voorop. Daarvoor zet ik mij graag in binnen 1MA.’

Miriam behaalde in 1998 haar Hbo diploma Facilitaire Dienstverlening. Hierna was zij onder meer werkzaam als Assistent Accountmanager Private Banking en Schadeverzekeringen voor een grote financiële instelling en bij een assurantiekantoor. Sinds 2017 ondersteunt zij het midden- en kleinbedrijf bij procesverbetering.

m.bommer@team1ma.nl

Janine Scheper
Janine Scheper

contentcoördinator, tekstschrijver en adviseur

Janine ondersteunt 1MA sinds oktober 2021 bij de externe communicatie als contentcoördinator, tekstschrijver en communicatieadviseur.

‘Ik hou van heldere communicatie die echt ergens over gaat. Bij 1MA kan ik me daarin helemaal uitleven. Ik zet me ervoor in om de mensgerichte visie, de diensten en meerwaarde van 1MA onder de aandacht te brengen van iedereen voor wie dat relevant is.’

Sinds 1999 ondersteunt Janine ondernemers en organisaties bij hun (marketing)communicatie als tekstschrijver, webredacteur en contentadviseur.