ons team

null
Laurens Buisman
drs. Laurens Buisman

directie medisch adviseur RGA

Laurens is de medisch directeur van 1MA. Daarnaast is hij uitvoerend actief als medisch adviseur letselschade en verzekeringsarts op het gebied van AOV.

‘Het eerlijke en volledige medisch verhaal vertellen, praten mét cliënten in plaats van over hen; het kan én gebeurt bij 1MA. Ik ben er trots op waar we nu staan en dat we met onze werkwijze de positie van slachtoffers hebben verbeterd!’


Laurens behaalde in 2000 zijn artsendiploma in Maastricht. Hij specialiseerde zich in 2008 tot verzekeringsarts en register geneeskundig adviseur. Vanaf 2009 is Laurens als zelfstandige werkzaam. Als medisch adviseur heeft hij ruime kennis en kunde opgebouwd, en als docent op het terrein van letselschade, arbeidsongeschiktheid en uiteenlopende sociale regelingen. Laurens is innovator van het concept ‘1 medisch adviseur’ bij medische adviezen en beoordelingen bij letselschade en arbeidsongeschiktheid.

BIG: 29053957201
ljrm.buisman@team1ma.nl

 

clicking images 0104 kristel seinhorst
drs. Kristel Seinhorst

directie operationeel manager

Kristel is algemeen directeur bij 1MA. Daarnaast is zij uitvoerend actief als operationeel manager, waarbij zij ook de rol vervult van kwaliteitsfunctionaris en privacycoördinator.

‘Cliënten een eerlijk en transparant medisch traject bieden; het voelt elke dag weer goed om hiervoor te gaan! Mijn persoonlijke drijfveren zijn efficiëntie en resultaatgerichtheid met oog voor de omgeving; dit zie je ook terug in de bedrijfsvoering bij 1MA.’

Kristel rondde in 1998 haar studie Gezondheidswetenschappen af in Maastricht. Zij specialiseerde zich gaandeweg tot projectmanager en strategisch beleidsadviseur. Vanaf 2012 is Kristel volledig als zelfstandige werkzaam. Ze heeft ruime kennis en kunde opgebouwd als senior projectmanager met verantwoordelijkheden voor regio overstijgende projecten en samenwerkingsverbanden.

k.seinhorst@team1ma.nl

 

Kim de Reus is operationeel manager bij 1MA
Kim de Reus

operationeel manager

Kim is sinds 1 maart 2023 operationeel manager letsel bij 1MA. Zij zorgt ervoor dat ons letsel- en expertiseteam zo optimaal mogelijk kan functioneren. Kim is onze logistieke spil die opdrachten en behoeftes van het team vertaalt naar activiteiten, werkprocessen en planningen. Zij is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en bewaakt de uitvoering van wet- en regelgeving zoals AVG en Wkkgz.

Ik onderschrijf de kernwaarden van 1MA. Door middel van de juiste planning en procedures creëer ik de omgeving die het team nodig heeft om efficiënt en mensgericht te kunnen werken.

Kim rondde in 2001 haar studie af aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en ontwikkelde zich in twintig jaar tijd tot een ervaren project manager binnen de life sciences industrie. Haar focus ligt daarbij op het faciliteren van groei en verbeteren van kwaliteit.

k.dereus@team1ma.nl

clicking images 0020 paul draaijer profielfoto social media
drs. Paul Draaijer

verzekeringsarts RGA medisch adviseur

Vanaf januari 2019 is Paul werkzaam bij 1MA als verzekeringsarts, expert en medisch adviseur op het gebied van AOV en letselschade.

‘Deskundige, volledige en eerlijke medische advisering, begeleiding en beoordeling. Daar zet ik me binnen 1MA voor in.’

Paul behaalde in 1996 zijn artsendiploma in Nijmegen en deed daarna werkervaring op bij de GGD Brabant Noordoost en op een spoedeisende hulp. Paul werkte tot en met 2001 als huisarts (in opleiding), waarna hij vanaf 2002 koos voor het vak van verzekeringsarts en bij het UWV werkte. Sinds 2008 heeft Paul ruime kennis en ervaring opgedaan als medisch adviseur letselschade. In deze periode heeft hij ook de opleiding tot Register Geneeskundig Adviseur afgerond. Paul is sinds 2014 werkzaam bij 1MA en sinds 2019 fulltime op diverse deelgebieden.

BIG: 19046623701
secretariaat@team1ma.nl

Deha Erdogan is expertisearts AO bij 1MA
dr. Deha Erdogan

verzekeringsarts

Deha is vanaf medio 2017 actief bij 1MA en treedt op als verzekeringsarts op het gebied van AOV.

‘Wat mij binnen 1MA aanspreekt is het eerlijke medisch verhaal. Ik wil bij een verzekeringsgeneeskundige expertise dat cliënten zich gehoord voelen. Een transparante medische beoordeling en re-integratiebegeleiding, daar zet ik me voor in.’

Deha behaalde in 2007 zijn artsendiploma in Amsterdam. Hij heeft tot 2012 als chirurg en radioloog (in opleiding) gewerkt. Tijdens zijn opleiding tot verzekeringsarts was Deha bij het UWV werkzaam. In juli 2015 is hij geregistreerd als verzekeringsarts en daarna werkte hij als zelfstandige en als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep. Sinds juli 2017 is Deha volledig zelfstandige verzekeringsarts en medisch adviseur. Deha is jarenlang actief geweest als bestuurslid in het ANIOS Netwerk UWV en bij de NVVG. Deha heeft ruime ervaring en kennis op het terrein van letselschade, medische aansprakelijkheid en bezwaarzaken voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Benieuwd wat hij als expertisearts AO precies doet? Lees onze blog over Deha’s werk bij 1MA

BIG: 29063867701
secretariaat@team1ma.nl

clicking images EE4C6731 waheeda joemai profielfoto website sociale media
drs. Waheeda Joemai

verzekeringsarts medisch adviseur

Waheeda werkt sinds de zomer van 2018 als verzekeringsarts voor 1MA. Zij volgde in 2022 onze interne opleiding letselschade en werkt sindsdien ook voor ons als medisch adviseur letsel.

‘Verzekeringsgeneeskunde in de volle breedte. Met altijd oog voor mijn cliënten. Dat vind ik belangrijk in mijn werk bij 1MA’

Waheeda behaalde in 2010 haar artsendiploma aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werkte ze zeven jaar bij het UWV. Na het behalen van haar registratie als verzekeringsarts, maakte Waheeda de overstap naar de private verzekeringsgeneeskunde. Op dit moment werkt ze ook als verzekeringsarts bij een arbodienst. Daarnaast is Waheeda bestuurslid van de Jonge Orde van Verzekeringsartsen: Jong-VA. Haar ruime ervaring en kennis op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn waardevol voor haar werk bij 1MA.

BIG: 89913720501
secretariaat@team1ma.nl

clicking images 0025 gonda sprenkels profielfoto LR 600x600 1 1
drs. Gonda Sprenkels

verzekeringsarts medisch adviseur

Sinds 1 juni 2020 is Gonda als verzekeringsarts werkzaam bij 1MA.

Een verzekeringsgeneeskundige beoordeling is een belangrijk moment voor een betrokkene. Ik vind het belangrijk om voldoende tijd te nemen om alle aspecten van zijn of haar medische situatie te kunnen bespreken. Dankzij mijn brede en jarenlange ervaring, kan ik cliënten op een complete en zorgvuldige manier ondersteunen met een helder advies waarmee alle partijen verder kunnen.

In 1996 behaalde Gonda haar artsendiploma aan de Universiteit Maastricht. Zij werkte vervolgens als arts-assistent interne geneeskunde en als arts-assistent psychiatrie (in opleiding). Vanaf 2000 werkte Gonda bij het UWV en sinds 2007 is zij geregistreerd als verzekeringsarts.

Gonda deed brede kennis en ervaring op bij het UWV. Vanaf 2016 was zij werkzaam als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep. In de afgelopen jaren heeft zij haar ervaring op gebied van arbeidsongeschiktheid als zelfstandig verzekeringsarts verder uitgebreid. Ook werkt ze bij een arbodienst.

Naast haar werk als verzekeringsarts, is Gonda sinds 2023 ook actief als ICR coach waarbij zij coacht met de inzet van paarden. Zij heeft zowel als coach als verzekeringsarts veel affiniteit met re-integratie begeleiding.

BIG: 69046432501
secretariaat@team1ma.nl

Wanda van der Vloedt is verzekeringsarts bij 1MA
drs. Wanda van der Vloedt

verzekeringsarts medisch adviseur

Wanda werkt vanaf juni 2023 als verzekeringsarts binnen het team Expertise van 1MA. Zij is opgeleid als gynaecoloog en specialiseerde zich later in verzekeringsgeneeskunde. Met haar kennis en ervaring kan ze in de volle breedte van het vak verzekeringsgeneeskundige expertises uitvoeren.

‘Ik wil mijn vak goed doen en dat kan bij 1MA. Belangrijk daarbij is het vormen van een objectief oordeel en de mensgerichte aanpak van 1MA. Daardoor krijg ik voldoende tijd om de medische situatie met de cliënt te bespreken. 1MA faciliteert ook dat ik mijn vakkennis continu actualiseer en blijf ontwikkelen, net als mijn collega’s.’

Na afronding van haar studie geneeskunde in 1998, koos Wanda voor de specialisatie Obstetrie & Gynaecologie. Tot haar verhuizing naar San Diego in 2009, werkte zij als gynaecoloog in het noorden van het land. Weer terug in Nederland, startte Wanda in 2015 haar specialisatie tot verzekeringsarts bij het UWV. Zij staat voor kwaliteit en houdt van haar vak. Binnen 1MA ontwikkelt zij zich verder op alle aspecten van het verzekeringsgeneeskundige vakgebied. Daarnaast volgt zij ons interne opleidingsprogramma tot medisch adviseur letsel.

BIG: 59048484001
secretariaat@team1ma.nl

Dilani Balakumaran is verzekeringsarts bij 1MA
drs. Dilani Balakumaran

verzekeringsarts

Dilani is sinds april 2023 als verzekeringsarts actief bij 1MA binnen het team Expertise, met name op het gebied van de particuliere AOV.

‘Onafhankelijk, volledig, deskundig en transparant. Dat zijn voor mij belangrijke waarden bij het verrichten van een expertise. Daarom spreekt de filosofie en mensgerichte aanpak van 1MA mij erg aan.’

Dilani behaalde haar artsendiploma in 1998. Ze werkte eerst een half jaar in Nederland en een jaar in Australië als arts-assistent op verschillende afdelingen in ziekenhuizen. Daarna koos zij voor de verzekeringsgeneeskunde. Sinds 2006 is Dilani geregistreerd verzekeringsarts en deed bij UWV veel kennis en ervaring op binnen de publieke arbeidsongeschiktheid, WIA, Wajong, Participatiewet en Ziektewet. Sinds 2013 is zij daarnaast erkend als praktijkopleider en betrokken bij het begeleiden en opleiden van A(N)IOS.

BIG: 29048577001
secretariaat@team1ma.nl

Hacer Yüce is verzekeringsarts en medisch adviseur bij 1MA
Hacer Yüce, MSc

verzekeringsarts medisch adviseur

Hacer voert sinds juni 2024 expertises uit voor 1MA als zelfstandig verzekeringsarts. Daarnaast volgt zij ons interne opleidingsprogramma tot medisch adviseur letsel.

“Ik wil als verzekeringsarts een compleet beeld van de medische situatie krijgen en de cliënt adequate hersteladviezen geven. Daarom kijk ik naar de mens als geheel en ook naar de invloed van interne en externe factoren. Bij 1MA kan ik zo werken. Cliënten en artsen krijgen de tijd om alles te bespreken wat nodig is voor een juiste beoordeling.”

Hacer behaalde in 2017 haar artsendiploma aan de Universiteit Leiden. Zij werkte enige tijd als arts-assistent interne geneeskunde, onder andere op de spoedeisende hulp. Daarna werkte zij ruim 7 jaar bij UWV en specialiseerde zich in die tijd tot verzekeringsarts. Binnen UWV bouwde zij brede ervaring op als verzekeringsarts, met name op het gebied van de Participatiewet (Wajong) en de WIA.

Naast haar functie als verzekeringsarts bij UWV, werkte Hacer ruim 1,5 jaar als regievoerder en richtte in Dordrecht het sociaal medisch centrum (SMC) voor de WIA op. Hacer vindt lesgeven heel leuk. Zij begeleidde en beoordeelde coassistenten en gaf onder andere practica-lessen aan studenten. Ook was zij enkele jaren gastdocent verzekeringsgeneeskunde aan de master geneeskunde van het Erasmus Universiteit.

BIG: 29922144801
secretariaat@team1ma.nl

Marleen Moerman is verzekeringsarts bij 1MA
drs. Marleen Moerman

verzekeringsarts

Marleen werkt vanaf juni 2024 voor 1MA als zelfstandig verzekeringsarts op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

‘Ik vind het belangrijk om met mensen een echt gesprek te voeren over de impact van hun ziekte op hun werk. Die impact dan vertalen naar belastbaarheid, dat geeft mij energie.’

Marleen werkte eerst jaren als leidinggevende in de zorg, voordat zij in 2018 afstudeerde als arts aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna volgde zij de opleiding tot verzekeringsarts en werkte tijdens die studie bij UWV. Na haar registratie als verzekeringsarts in 2023, werkte zij bij UWV als Adviseur Verzekeringsarts.

Sinds juni 2024 werkt Marleen als zelfstandig verzekeringsarts voor meerdere opdrachtgevers, waaronder 1MA. Naast haar uitvoerende werk als verzekeringsarts, zet Marleen zich in voor een goede kwaliteit van de opleidingen tot medisch specialist in het algemeen en de opleiding tot verzekeringsarts in het bijzonder.

BIG: 79924251101
secretariaat@team1ma.nl

Annemiek Wolters is verzekeringsarts en medisch adviseur bij 1MA
dr. Annemiek Wolters

verzekeringsarts medisch adviseur

Annemiek is vanaf juli 2024 werkzaam bij 1MA als verzekeringsarts. Daarnaast volgt zij ons interne opleidingsprogramma tot medisch adviseur letsel.

“Mijn brede kennis en ervaring als behandelend arts is waardevol voor mijn werk als verzekeringsarts. En bij 1MA kan ik mijzelf als professional en als persoon blijven ontwikkelen, dat spreekt me heel erg aan. Levenslang blijven leren, daar geniet ik van!“

Annemiek behaalde haar artsendiploma in 2012 bij het UMC Utrecht, na haar bachelor in Farmacie. Zij deed promotieonderzoek naar langetermijneffecten van een Intensive Care behandeling. In die tijd werkte zij ook als arts-assistent (niet in opleiding) op een Intensive Care afdeling en rondde zij de postgraduate master Epidemiologie af. Na haar promotie in 2015 startte zij de specialisatie Longgeneeskunde aan de Radboud Universiteit. In Nijmegen deed zij in enkele jaren brede klinische ervaring op als arts in opleiding op het gebied van longgeneeskunde, interne geneeskunde, cardiologie en intensive care.

Begin 2019 maakte Annemiek de overstap naar Ergatis, een medisch expertisebureau op het gebied van werk en gezondheid. Zij volgde de opleiding tot verzekeringsarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen (SGBO). Annemiek heeft sinds 2019 ervaring met expertises arbeidsongeschiktheid. Bij 1MA ontwikkelt zij zich verder op het vakgebied letselschade.

BIG: 89916316301
secretariaat@team1ma.nl

clicking images 0015 vivien van der linden V2 1
Vivien van der Linden, MSc

medisch adviseur

Vivien werkt sinds 2020 als verzekeringsarts en medisch adviseur bij 1MA op de gebieden letselschade en AOV. Op dit moment werkt zij met name in de letselschade.

‘Een deskundig, eerlijk en proportioneel advies waar alle partijen mee vooruit kunnen, met ruimte voor het verhaal van betrokkene, dat vind ik belangrijk.’

In 2013 behaalde Vivien haar artsendiploma aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar opleiding tot verzekeringsarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (SGBO) werkte zij bij het UWV in Amsterdam en in ’s-Hertogenbosch.

Vivien heeft inmiddels ruime ervaring in de medische advisering op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheid (zowel publiek en privaat). Daarnaast heeft zij affiniteit met onderwijs en opleiden. Tijdens haar opleiding deed Vivien onderzoek naar het opleidingsklimaat van de praktijkopleiding tot verzekeringsarts en was zij voorzitter van het A(N)IOS-overleg. In het laatste deel van de opleiding heeft zij tevens voor de SGBO gewerkt. Binnen 1MA werkt zij mee aan het verder vormgeven van opleidings- en stagemogelijkheden.

BIG: 19917931401
secretariaat@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images 0088 gerardine van strien profielfoto website 1MA
drs. Gerardine van Strien

medisch adviseur

Sinds 2016 is Gerardine betrokken bij 1MA en treedt ze op als partijneutraal medisch adviseur letselschade.

‘Ik vind het fijn dat ik als medisch adviseur bij 1MA direct contact heb met een slachtoffer. Ik kan uitleg geven en vragen van slachtoffers beantwoorden.’

BIG: 19042025501
secretariaat@team1ma.nl

11.01.22 Foto Nina van de Steeg clicking images 0037 nina van de steeg 150 LR 500 x 500 a 1
drs. Nina van de Steeg

medisch adviseur

Vanaf 1 februari 2022 werkt Nina bij 1MA als medisch adviseur op het gebied van letselschade.

‘Ik neem al mijn kennis en ervaring mee naar 1MA. Op de spoedeisende hulp beoordeelde ik veel letsels. Als huisarts heb ik ervaren hoe belangrijk betrokkenheid en duidelijk communiceren voor patiënten is.’

Nina behaalde in 2010 haar artsendiploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij werkte daarna als arts-assistent (niet in opleiding) op de spoedeisende hulp en interne geneeskunde. Vervolgens startte ze als huisarts in opleiding. Na het behalen van haar huisartsregistratie in 2015, werkte ze bijna 5 jaar als waarnemend huisarts.

Sinds 2018 werkt Nina als medisch adviseur in de letselschade. Tijdens haar werk bij een rechtsbijstandsverzekeraar gaf zij ook wel eens lessen aan juristen. Van haar affiniteit met onderwijs maken we graag gebruik binnen 1MA.

BIG: 19913278601
secretariaat@team1ma.nl

Fenne de Kok is medisch adviseur letselschade bij 1MA
Fenne de Kok, MSc

medisch adviseur

Fenne werkt vanaf mei 2024 voor 1MA als zelfstandig medisch adviseur letselschade.

“Ik zet mijn deskundigheid en analytische blik graag in voor een eerlijk en compleet partijneutraal medisch advies. De integere en mensgerichte werkwijze van 1MA past goed bij hoe ik werk als arts. Met oog voor anderen werken we samen aan positieve veranderingen voor de cliënt en het proces bij medisch advies.”

Fenne behaalde haar master geneeskunde in 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde zij de medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde. Tijdens die studie werkte zij bij UWV met als aandachtsgebied publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Ook was zij bij UWV nauw betrokken bij diverse projecten ter verbetering van aspecten van de sociale geneeskunde. Naast haar werk was zij enkele jaren actief als bestuurslid in onder andere het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

Na het behalen van haar registratie als verzekeringsarts, stapte Fenne in 2022 over naar de private verzekeringsgeneeskunde. Hier richtte zij zich met name op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

BIG: 69918355401
secretariaat@team1ma.nl

02.01.23 Verkleind Foto Umnya 3 scaled 2300x2300 1
drs. Umnya al Moukhaibar

tandarts tandheelkundig adviseur

Sinds 2022 is Umnya al Moukhaibar betrokken bij 1MA als partijneutraal tandheelkundig adviseur bij letselzaken en verzekeringsgeneeskundige expertise.

‘Ik vind het belangrijk dat de mens centraal staat. Als tandarts heb ik mijn communicatieve en empathische eigenschappen sterk ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn cruciaal als onafhankelijk medisch adviseur bij 1MA. Ik vind een onafhankelijk advies het rechtvaardigst. Daarom ben ik erg enthousiast over de diensten van 1MA.’

Umnya behaalde in 2020 haar diploma tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien werkt zij als algemene tandarts in diverse praktijken in de regio Zuid-Holland. Naast haar baan als tandarts volgt zij cursussen om haar kennis van tandheelkunde up-to-date te houden en nieuwe ontwikkelingen toe te kunnen passen. Tijdens de laatste twee jaar van haar studie werkte zij als tandarts in opleiding. Ook assisteerde zij tijdens haar studie tandartsen en tandartsspecialisten in verschillende praktijken. Zij was onder andere werkzaam als tandheelkundig medewerker en paropreventief assistent. Ook deze kennis en praktijkervaring kan zij goed gebruiken bij de beoordeling van orale letsels en bij expertise-onderzoeken.

BIG: 09929173702
secretariaat@team1ma.nl

Joyce Dautzenberg, medisch secretaresse expertise bij 1MA
Joyce Dautzenberg

coördinerend secretaresse team expertise

Joyce is op 1 juli 2020 bij 1MA gestart als medisch secretaresse en is nu coördinerend secretaresse van ons team expertise. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de detailhandel, maakte Joyce in 2010 de switch naar de gezondheidszorg.

“Ik ben een zorgzaam type. Bij 1MA kan ik echt iets voor mensen betekenen. Door het proces goed te begeleiden én door oog te hebben voor alles wat betrokkenen nog meer nodig hebben.”

Joyce rondde in 2010 haar opleiding af tot secretaresse en medisch secretaresse. Daarna werkte ze jaren als medisch secretaresse in het ziekenhuis en vervolgens als directiesecretaresse bij een geneesmiddelenonderzoekscentrum. Een dienstverlenende rol past bij haar. Zij stelt betrokkenen centraal bij alles wat zij doet.

j.dautzenberg@team1ma.nl

Monique Fliervoet
Monique Fliervoet

medisch secretaresse

Monique is sinds januari 2019 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse.

‘Ik werk voor het eerst bij een medisch adviesbureau. Ik kan me niet voorstellen dat trajecten anders lopen dan hoe het hier bij 1MA gaat. Het is mooi dat we een eerlijk verhaal kunnen vertellen.’

Monique is een ervaren allround medewerker. Na haar opleiding als directiesecretaresse heeft ze bij verschillende bedrijven gewerkt. In 2013 volgde ze de opleiding personeelsadministratie en daarna deed ze diverse cursussen op financieel gebied en projectmatig werken. Monique werkte als medewerker P&O bij Achmea en vervolgens als medewerker hypotheekadvies en bemiddeling en als medewerker klantenservice hypotheken bij Achmea Bank. Bij Monique staat het service verlenen aan klanten altijd centraal. Haar achtergrond en sociale karakter passen helemaal in haar werk bij 1MA.

m.fliervoet@team1ma.nl

Rianne van Heesch
Rianne van Heesch-Kolsteren

medisch secretaresse

Rianne werkt sinds september 2020 bij 1MA als medisch secretaresse.

“Bij 1MA combineer ik mijn expertise met een persoonlijke benadering, omdat ik daarmee kan zorgen voor een vlot verlopend medisch traject.”  

Rianne is na haar mavo-opleiding aan de slag gegaan bij Interpolis/Achmea. Daar was ze o.a. (letselschade)behandelaar en administratief medewerker. Ze had als letselschadebehandelaar telefonisch contact met cliënten en hun belangenbehartigers en zorgde voor de financiële en administratieve verwerking. Ook heeft Rianne op een notariskantoor gewerkt als receptioniste en telefoniste. Rianne heeft diverse opleidingen gedaan op het gebied van verzekeringen en letselschade. Ze heeft een flink inlevend vermogen en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

r.vanheesch@team1ma.nl

clicking images 0001 nicoline hendriks profielfoto web
Nicoline Hendriks

medisch secretaresse

Nicoline maakt sinds januari 2016 deel uit van ons team in de functie van medisch secretaresse.

‘Ik probeer een luisterend oor te zijn voor slachtoffers en streef naar een goede behandeling en voortgang van de letselschadezaak. Een goede samenwerking met de belangenbehartiger en de verzekeraar is daarbij erg belangrijk.’

Nicoline behaalde in 1992 haar HEAO diploma met specialisatie Bank- en Verzekeringswezen. Hierna was zij onder meer werkzaam als commercieel medewerker en senior accountmanager schadeverzekeringen (voor particulieren, MKB en grote bedrijven) bij een tweetal (volmacht) assurantiekantoren. Ook heeft zij voor een expertisebureau gewerkt alwaar zij zich bezighield met het uitwerken van arbeidsdeskundige rapporten en medische adviezen.

n.hendriks@team1ma.nl

Monique van Iersel-Pijnappels
Monique van Iersel-Pijnappels

medisch secretaresse

Monique is sinds augustus 2019 onderdeel van ons team als medisch secretaresse

“Ik vind het belangrijk dat slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen, en dat er dus mét in plaats van over hen gesproken wordt. Voor alle partijen is het fijn als het medisch traject snel en neutraal verloopt.”

In 1993 heeft Monique haar opleiding tot doktersassistente afgerond en is zij begonnen als assistente kaakchirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na een kort uitstapje naar Defensie, waar zij bij de gezondheidsdienst als tandartsassistente werkte, keerde ze terug als assistente kaakchirurgie bij het JBZ. Monique heeft daar ook een website opgestart en protocollenbeheer gedaan. Monique’s medische ervaring past helemaal in haar werk bij 1MA.

m.vaniersel-pijnappels@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images E4C0231 Yolanda profielfoto sociale media
Yolanda van Laarhoven

medisch secretaresse

Yolanda is sinds september 2017 werkzaam als medisch secretaresse binnen 1MA.

‘De unieke en toegankelijke werkwijze van 1MA, waarbij het slachtoffer méér is dan een schadenummer alleen, geeft mij veel voldoening!’

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de modebranche, slaagde Yolanda in 1994 voor haar secretaresseopleiding. Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor. Vervolgens is Yolanda 9 jaar werkzaam geweest als administratief medewerkster en typiste bij een medisch adviesbureau te ‘s-Hertogenbosch. Zowel haar secretariële als haar administratieve ervaring komen zeker van pas in haar werk bij 1MA.

y.vanlaarhoven@team1ma.nl

clicking images EE4C9658 corrine heijkant profielfoto LR website en sociale media
Corrine van der Pas

medisch secretaresse

Corrine is sinds januari 2019 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse.

Binnen ons team heeft iedereen zijn of haar eigen kracht. Het is mooi om te zien hoe dat elkaar versterkt. Samen werken we voor onze cliënten.’

Corrine heeft een administratieve opleiding gedaan met als richting secretarieel. Ze heeft ervaring als (juridisch) secretaresse, telefoniste, receptioniste en managementassistente. Corrine werkte enkele jaren bij een advocatenkantoor. Maar de afgelopen jaren was ze als secretaresse werkzaam bij een medisch adviesbureau. Werkzaamheden als het maken van afspraken, het beheren en behandelen van dossiers, het telefonisch contact met cliënten en het uitwerken van medische adviezen zijn voor Corrine dus bekend terrein. Corrine is dienstverlenend en biedt graag een luisterend oor.

c.vanderpas@team1ma.nl

IMG 0078 karin van der steen LR 600x600 versie 2 1
Karin van der Steen

medisch secretaresse

Karin werkt sinds mei 2020 als medisch secretaresse bij 1MA.

‘Bij mij staat de mens centraal. Ik word dan ook altijd door mijn omgeving ‘mensen-mens’ genoemd. Ik hecht veel waarde aan luisteren, rechtvaardigheid en transparantie. Dat past mooi bij de kernwaarden van 1MA’

Karin haalde in 2001 haar diploma hbo Communicatie. Ze werkte twee jaar als junior communicatieadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en deed daar o.a. ervaring op met voorlichting geven aan burgers en de coördinatie en productie van verschillende communicatiemiddelen. In 2003 maakte zij de overstap naar een uitgeverij waar zij eindredacteur werd van een lifestylemagazine voor mensen met diabetes. Daar kon zij haar passie voor coördineren, plannen en schrijven combineren met medische onderwerpen, waar haar interesse altijd al naar uit ging. In 2014 werd zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Haar kernwaarden komen, samen met haar ervaring, prima van pas in haar functie bij 1MA.

k.vandersteen@team1ma.nl

AANGEPAST clicking images 0105 anita van verseveld profielfoto website 1MA
Anita van Verseveld

medisch secretaresse

Anita is sinds januari 2017 werkzaam als medisch secretaresse bij 1MA.

‘Ik probeer me altijd te verplaatsen in een slachtoffer. Daarbij staan eerlijkheid en transparantie centraal.’

Anita heeft in 1989 de CLATS opleiding afgerond. Na in 1992 de secretaresse-opleiding te hebben doorlopen werd al snel duidelijk dat secretariële werkzaamheden haar op het lijf geschreven zijn. Anita was o.a. werkzaam als medewerker loonadministratie/ personeelsadministratie. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd als secretaresse op het gebied van letselschade.

a.vanverseveld@team1ma.nl

clicking images E4C0531 winni van zandbeek profielfoto 500x500 nieuw
Winni van Zandbeek

medisch secretaresse

Winni maakt sinds maart 2018 deel uit van ons team in de functie van medisch secretaresse.

‘Ik vind het belangrijk dat er in een ingrijpende, stressvolle situatie een partijneutraal, toegankelijk en eerlijk advies wordt gegeven. Dat geeft rust en duidelijkheid. Dat ik daaraan een stukje kan bijdragen geeft mij een goed gevoel.’

In 1995 behaalde Winni haar diploma directiesecretaresse/management assistent. Ze was werkzaam als secretaresse binnen een accountantskantoor en vervolgens bij een advocatenkantoor. Winni heeft een cursus medische terminologie gedaan en is bezig met een cursus voor doktersassistente. Ze is accuraat en gaat graag met mensen om. Haar ervaring binnen de advocatuur, samen met haar medische interesse én haar sociale karakter komen zeker van pas binnen 1MA.

w.vanzandbeek@team1ma.nl

Suzanne Zwikker, medisch secretaresse bij 1MA
Susanne Zwikker

medisch secretaresse

Susanne is sinds oktober 2019 werkzaam als medisch secretaresse bij 1MA.

In 1998 rondde Susanne haar studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit af. Hierna was ze werkzaam op het gebied van interne communicatie in het onderwijs en bij de overheid: als adviseur bij projecten en als eindredacteur van onder andere jaarverslagen. Communicatie, organisatie en dienstverlening vormen sindsdien de rode draad binnen de taken die zij oppakt. Haar ervaring met communicatie en betrokkenheid bij mensen komen zeker van pas binnen 1MA.

s.zwikker@team1ma.nl

clicking images 0038 carine van ooijen profielfoto 150 Lr 600x600 a 1
Carina van Ooijen

medisch secretaresse

Carina is sinds juli 2022 werkzaam bij 1MA als medisch secretaresse. Zij is medisch goed onderlegd en zorgzaam, zij helpt cliënten graag.

‘Cliënten goed informeren en begeleiden is belangrijk voor mijn werk als medisch secretaresse bij 1MA. Maar ook administratieve zaken regelen doe ik altijd met gevoel. Zorgen doe ik vanuit mijn hart.’

Carina werkte van 2000-2009 als verzorgende. Zij begeleidde cliënten bij hun dagelijks leven en trad op als eerste contactpersoon voor alle betrokken instanties. Na haar opleiding voor doktersassistente werkte zij vanaf 2009 bij diverse huisartsenpraktijken en poliklinieken. Met plezier actualiseerde zij haar kennis met nascholingen op haar vakgebied. Waardevolle kennis en ervaring voor haar werk als medisch secretaresse bij 1MA.

c.vanooijen@team1ma.nl

31.03.23 Profielfoto clicking images 0016 1 marian van de laar 150 LR 600x600 1 1
Marian van de Laar

medisch secretaresse

Marian werkt sinds april 2023 als medisch secretaresse voor het letselteam van 1MA.

‘Ik houd van mensen ondersteunen en ik houd ervan om mijn taken goed te plannen en te organiseren. Door alles efficiënt te regelen, draag ik bij aan een soepel verlopend traject.
De kernwaarden van 1MA spreken mij erg aan. Het menselijke karakter, de objectieve en partijneutrale medische trajecten én de transparantie, al deze waarden voeden mijn gevoel voor rechtvaardigheid.’

Marian vervulde 25 jaar lang administratieve functies in het bedrijfsleven. De laatste jaren was zij ook het aanspreekpunt voor collega’s en had zij adviserende taken. In 2020 koos zij bewust voor een baan waarin zij veel met mensen te maken had. Zij ging werken als medisch secretaresse bij een medisch adviesbureau, aan de verzekeraarskant. Daar leerde Marian de letselschadebranche kennen en het werken met medische dossiers. Bij 1MA kan zij het werken met mensen en haar administratieve ervaring heel goed combineren. Marian is een betrokken persoon met inlevingsvermogen én zij is integer en accuraat. Belangrijke eigenschappen voor haar werk bij 1MA.

m.vandelaar@team1ma.nl

 

Floor Oude Elferink is medisch secretaresse letsel bij 1MA
Floor Oude Elferink

medisch secretaresse

Floor werkt sinds juni 2023 als medisch secretaresse voor het letselteam van 1MA.

‘Ik ben een mensenmens. Ik geniet ervan om direct contact met mensen te hebben en hen passend te adviseren. Dat kan bij 1MA op een integere manier. Als medisch secretaresse heb ik de helicopterview die nodig is om het adviestraject in goede banen te leiden.’

Na haar opleiding als secretaresse (1995) en intercedent (2000), werkte Floor in diverse secretariële en administratieve functies. Sinds 2020 koos ze voor de zorgsector en deed onder andere ervaring op als medisch secretaresse in de GGZ. Floor is enthousiast, empathisch en weet ook haar hoofd koel te houden als het werk even hectisch is.

f.oudeelferink@team1ma.nl

Ivonne Rongen is medisch secretaresse bij 1MA
Ivonne Rongen

medisch secretaresse

Ivonne werkt sinds februari 2024 bij 1MA als medisch secretaresse voor zowel ons letselteam als ons expertiseteam.

‘1MA is een warm bedrijf dat goed zorgt voor haar klanten en personeel. Ik houd erg van de positieve teamspirit die er is en leer graag van anderen. En zij hopelijk ook van mij.’

Ivonne heeft veel ervaring als medisch secretaresse op onze beide vakgebieden. Zij werkte 9 jaar bij een medisch adviesbureau en daarna 6 jaar bij expertisebureaus. Bij 1MA kan zij al haar kennis en ervaring goed gebruiken. Ivonne is zorgzaam en een echte teamspeler, een aanwinst voor ons team.

i.rongen@team1ma.nl

Sinds 1 juli 2024 werkt Stefany van Steenis als medisch secretaresse bij 1MA
Stefany van Steenis

medisch secretaresse

Stefany werkt sinds juli 2024 bij 1MA als medisch secretaresse letsel. Zij is een ervaren secretaresse met veel ervaring in de letselschadebranche, zowel aan de zijde van slachtoffers als aan de zijde van verzekeraars.

“Beide kanten van de letselschadewereld vind ik interessant, daarom spreekt 1MA me aan: werken met één medisch adviseur namens alle partijen. Ook mensgericht werken vind ik heel belangrijk, mensen een luisterend oor bieden. Ook daar zet ik me graag voor in bij 1MA.”

Stefany werkt sinds 2016 in de letselschadebranche. Eerst als juridisch secretaresse en later als medisch secretaresse en medisch coördinator. Ze wordt enthousiast van uitdagingen, zoals het inrichten van en werken met nieuwe systemen. Bij 1MA zijn genoeg uitdagingen, zodat zij zich kan blijven ontwikkelen. Stefany is een harde werker die het liefst haar handen uit de mouwen steekt. Met haar inzet, kwaliteiten en ervaring is zij een aanwinst voor ons team.

s.vansteenis@team1ma.nl

Het flex-team medisch secretaresses van 1MA
Flex-team

medisch secretaresses

Soms is er meer werk te verzetten dan ons vaste team medisch secretaresses aankan. Dan kunnen wij terugvallen op de ervaren secretaresses uit ons flex-team. Deze secretaresses zijn door ons goed ingewerkt om te ondersteunen bij specifieke onderdelen van letseltrajecten en expertisetrajecten.

Maak kennis met ons flex-team:

Regina van Tricht-van Donselaar: ‘Ik houd van een praktische en oplossingsgerichte manier van werken. Dat past goed bij de werkwijze van 1MA.’

Annemiek van den Bogaert: ‘Anderen ontzorgen zit in mijn bloed. Ik denk graag mee in oplossingen, in haalbare acties.’

Nicoline Langendijk: ‘Alles goed uitdenken is belangrijk, maar knopen doorhakken ook. Ik help om de zaken ook echt gedaan te krijgen.’

Hannie Aalbers: ‘Mijn ervaring als secretaresse bij FNV Letselschade sluit goed aan bij het werk voor 1MA.’

Irene Schweden: ‘Online werkomgevingen liggen mij wel. Ik structureer graag en ga altijd voor kwaliteit.’

Laura Kusters: ‘Laat administratieve rompslomp maar aan mij over, ik ontzorg teams graag.’

 

 

Sinds 1 juli 2024 werkt Angelique Köhlbrugge bij 1MA als administratief medewerker letsel
Angelique Köhlbrugge

administratief medewerker

Angelique werkt sinds juli 2024 bij 1MA als administratief medewerker letsel.

‘Ik neem mijn opgewekte aard mee naar het werk 😊. Dus ik denk ook het liefst in oplossingen en mogelijkheden: hoe kunnen we als team ons werk zo goed mogelijk doen.’

Na haar secretaresseopleiding in 1989, werkte Angelique in diverse secretarieel-administratieve functies in de zorgsector. Ze werkte bijna 17 jaar bij een zorgverzekeraar als klantenadviseur en daarna vele jaren als balie- en administratief medewerker bij een fysiopraktijk. Angelique werkt secuur en helpt anderen graag.

a.kohlbrugge@team1ma.nl

clicking images EE4C5014 miriam bommer profielfoto sociale media
Miriam Bommer

staffunctionaris procesverbetering

Miriam is vanaf 1 september 2018 werkzaam bij 1MA als staffunctionaris procesverbetering.

‘Ik hou ervan om structuur aan te brengen en te organiseren. Processen efficiënter en slimmer inrichten. Klantgerichtheid, het leveren van excellente service en communicatie met klanten staan hierbij voorop. Daarvoor zet ik mij graag in binnen 1MA.’

Miriam behaalde in 1998 haar Hbo diploma Facilitaire Dienstverlening. Hierna was zij onder meer werkzaam als Assistent Accountmanager Private Banking en Schadeverzekeringen voor een grote financiële instelling en bij een assurantiekantoor. Sinds 2017 ondersteunt zij het midden- en kleinbedrijf bij procesverbetering.

m.bommer@team1ma.nl

Vicky Willems is financieel administratief medewerker bij 1MA
Vicky Willems

financieel administratief medewerker

Sinds februari 2024 werkt Vicky als financieel administratief medewerker bij 1MA. Na ruim twintig jaar administratieve ervaring in de commerciële sector, maakt zij bij ons met veel plezier de overstap naar de gezondheidszorg.

‘Na al die jaren is administratief werk nog steeds mijn passie. Ik vind mijn baan bij 1MA zo leuk, omdat ik onderdeel ben van een hecht en sociaal team. We helpen elkaar en communiceren goed met elkaar. Als mensenmens vind ik dat heel belangrijk. 1MA past dus gewoon bij mij en andersom ook.’

Na haar opleiding tot boekhoudkundig medewerker in 2000, werkte Vicky in financieel administratieve functies bij diverse (productie)bedrijven. Zij deed daar brede ervaring op met alle facetten van het boekhoudkundige vak. Vicky is een aanwinst voor ons team. Niet alleen vanwege haar secure en gestructureerde manier van werken. Ook vanwege haar vrolijke persoonlijkheid.

v.willems@team1ma.nl

 

Janine Scheper werkt freelance voor 1MA als tekstschrijver, contentcoördinator en adviseur marketingcommunicatie
Janine Scheper

tekstschrijver, contentcoördinator en adviseur marketingcommunicatie

Janine ondersteunt 1MA sinds oktober 2021 bij de externe communicatie als tekstschrijver, contentcoördinator en adviseur marketingcommunicatie.

‘Ik vind het een feestje om voor 1MA te werken. Het zijn fijne mensen om mee samen te werken en ze zijn erg goed in hun vak. Met hun visie en heldere kernwaarden vallen ze op binnen hun branche. Met plezier breng ik hun activiteiten, diensten en meerwaarde van 1MA onder de aandacht van iedereen voor wie dit relevant is.’

Sinds 1999 ondersteunt Janine ondernemers en organisaties bij hun (marketing)communicatie als tekstschrijver, webredacteur en contentadviseur.