Privacy

null

1MA wil haar medische dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Deze medische dienstverlening bestaat uit:

  • Verzekeringsgeneeskundige expertiseonderzoeken
  • Partijneutraal advies binnen letselschadezaken

Voor een goede uitvoering van de taken hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig, bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, maar ook uw medische gegevens. Hoe 1MA omgaat met uw persoonlijke gegevens is geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze wet staat onder andere wanneer een organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie ze mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de wet een aantal rechten aan de persoon om wiens gegevens het gaat. Dit alles zorgt ervoor dat de privacy van cliënten zo goed mogelijk is beschermd. 1MA heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in het privacyreglement.

U heeft als cliënt het recht om:

  1. Inzage in uw dossier te vragen.
  2. Kopieën van uw dossier te vragen.
  3. Een verzoek in te dienen voor het corrigeren van persoonsgegevens.
  4. Een verzoek in te dienen tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van uw dossier.

U kunt via onderstaande knop een verzoek bij ons indienen met betrekking tot een van deze vier rechten. 1MA neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Verzoek inzake mijn persoonsgegevens

Meer informatie

Met deze informatiebrief wil 1MA u actief informeren over uw privacy, over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die de AVG u als cliënt toekent. U kunt deze informatie ook per mail opvragen of bij uw behandelaar tijdens uw bezoek aan één van onze locaties.