Wat als er medische voorgeschiedenis is’

null

Uit bijvoorbeeld de medische informatie of een schaderegelaarsrapport kan soms naar voren komen dat er al voor het ongeval sprake was van specifieke medische problemen. Dit kan relevant zijn in het kader van de letselschadezaak, bijvoorbeeld bij de beoordeling van de medische causaliteit.

Als dit soort pre-existent lijden mogelijk aan de orde is, zullen we hierop in ons advies nader ingaan.
Daarbij wordt onderbouwd waarom het wel, juist niet, of nóg niet nodig is om aanvullende medische
gegevens over de medische voorgeschiedenis op te vragen. Daarbij volgen we nadrukkelijk de
medische paragraaf van de GBL.

Zonder concrete aanleiding vragen wij de medische voorgeschiedenis dus niet standaard op. Als er
wel redenen zijn om specifieke pre-existente gegevens op te vragen, dan onderbouwen we dit in ons advies en leggen we dit ter goedkeuring aan partijen voor. Pas na hun instemming zullen we een
speciale medische machtiging ter ondertekening voorleggen aan cliënt.